ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το studio Ζενετζή ξεκίνησε το 1988 στο Περιστέρι – Νέα Ζωή στην οδό Πρωταγόρα 9.
Έτσι για να το θυμόμαστε έχουμε κρατήσει και τις σελίδες που διατηρούσαμε τότε.
Δείτε πως ξεκινήσαμε.