ΜΑΚΕΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε πλήρως το εξώφυλλο της δουλειάς σας όπως και την αφίσα
της συναυλίας σας κ.λ.π.